Đối tượng học sinh

Mất gốc hoàn toàn môn Vật Lý 

Không biết bắt đầu học từ đầu, cần hệ thống lại kiến thức chưa vững

Mục tiêu nâng cao điểm môn Vật Lý

 

Nội dung khóa học

Xây dựng nền tảng kiến thức chưa vững, phân bổ bài học rõ ràng

Đội ngũ giáo viên và trợ giảng có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và tỉ mỉ

Phân lớp học theo trình độ và khả năng của mỗi học sinh