Nắm trọn kiến thức Học kỳ 2 – Vật Lý 11

Cuốn sách dành tặng tất cả học sinh lớp 11 nhằm chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2

  • Tóm gọn kiến thức đã được học trong kỳ 2
  • Phân loại phương pháp giải từng dạng bài tập
  • Chữa chi tiết các câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *