CHINH PHỤC LÝ THUYẾT VẬT LÝ

350,000 220,000

  • Tổng hợp đầy đủ gần 1500 bài tập, lý thuyết Vật Lý lớp 11, 12 thường xuyên xuất hiện trong đề thi
  • Có GIẢI CHI TIẾT
  • Phù hợp mọi đối tượng
  • Đáp án giải thích chi tiết và rõ ràng 
  • Chữa đề livestream trong nhóm kín trên Facebook các câu hỏi bẫy
Danh mục: